Subfokbedrijf Van de Pavert

Diergezondheid gaat boven alles voor Frank van de Pavert

In 2011 kozen Frank van de Pavert en zijn vrouw Bianca na lang en intensief overleg om hun bestaande varkensstapel te vervangen voor de aanvoer van nieuwe SPF-gelten vrij van App, Mycoplasma en PRRS. Ze zijn sindsdien kern- en subfokker voor Next Genetix.

  • 1.050 zeugen
  • 4.500 gelten- en vleesvarkensplaatsen
  • SPF-gezondheidsstatus
  • Luchtfiltering

 

Frank en Bianca van de Pavert runnen met hun medewerkers het varkensbedrijf in het Gelderse Wehl. Hun zoon Tom is de beoogde bedrijfsopvolger.
Na lang en intensief overleg besloten Frank en Bianca om hun bestaande varkensstapel in 2011 te vervangen voor de aanvoer van nieuwe SPF-gelten vrij van App. 
Om insleep van ziektekiemen via de lucht tegen te gaan, zijn alle stallen uitgerust met luchtfilters. Volgens Franks zijn luchtfilters een belangrijke techniek om insleep tegen te gaan.
Het bedrijf kent strikte maatregelen. Als je eenmaal buiten het schone gedeelte bent geweest, is het altijd standaard eerst verplicht douchen. Materialen zijn verboden om mee naar binnen te nemen.
De omschakeling naar SPF-werken was een hele omslag voor het bedrijf, zeker voor familie Van de Pavert en hun medewerkers. Toch is dit het waard geweest.

Strikte maatregelen
Zijn bedrijf kent strikte maatregelen. Als je eenmaal buiten het schone gedeelte bent geweest, is het altijd standaard eerst verplicht douchen. Materialen zoals mobiele telefoons, pennen en gereedschap zijn verboden om mee naar binnen te nemen. Al het werk in de stal doen ze met handschoenen. Frank van de Pavert en zijn medewerkers zijn er ondertussen aan gewend. De strikte maatregelen zorgen er voor dat hij soms op een dag vijf keer moet douchen, maar Van de Pavert heeft het er voor over.

In zijn nabije omgeving van zijn bedrijf, zijn drie andere varkensbedrijven. Om insleep van ziektekiemen via de lucht tegen te gaan, heeft hij zijn stallen uitgerust met luchtfilters. „Het is voor ons een belangrijk onderdeel om insleep tegen te gaan, maar niet het belangrijkste onderdeel. Dat zijn mijn medewerkers en ik.”

SPF-werken
Om risicofactoren op en rondom zijn bedrijf tegen te gaan, heeft hij ook nog andere maatregelen genomen. Zo heeft hij zijn mestsilo verplaatst en is het mestaanzuigpunt op afstand van het bedrijf aangelegd. Met de grondeigenaren om zijn stallen heeft hij de afspraak dat hij zijn varkensmest uitrijdt op deze percelen. Al het diertransport vindt op zondagavond of maandagmorgen plaats.

De omschakeling naar SPF-werken was een hele omslag voor het bedrijf, zeker voor Frank van de Pavert en zijn medewerkers. Toch stelt hij dat ze er nu aan zijn gewend. Wat ze er voor terug hebben gekregen, ervaart hij dagelijks in de stallen. „Vroeger moest ik nog wel eens koppels kuren met Oxy of Doxy, maar dat is definitief verleden tijd.”

Diergezondheid boven alles
Na al die jaren van strikt werken ontving de varkenshouder in 2017 de innovatieprijs ‘Gezonder Produceren’. De prijs was voor Van de Pavert een stukje erkenning voor zijn werk en de drastische beslissing die ze in 2011 namen. Toch voelt hij de grootste waardering dagelijks in de stallen. “Als je voordelen van een hogere gezondheidsstatus kent, wil je niet meer terug. Voor mij gaat een hoge diergezondheid boven alles.”

Lees hier het artikel over Subfokbedrijf Van der Pavert, gepubliceerd in Varkensbedrijf, maart 2022.