‘DANIC past goed in de Belgische en Nederlandse markt’

Publicatiedatum: 10-03-2020

De DANIC verovert heel rap een serieuze positie in de wereldwijde varkenshouderij. Onder de vleugels van PIC krijgt deze van oorsprong Deense zeug volop kansen. Met topfokbedrijven in Denemarken, Ierland, Spanje, Amerika, Canada en Rusland is de populatie snel uitgebreid. “Ook China zal snel volgen”, weet PIC-geneticus Saskia Bloemhof-Abma. Samen met Next Genetix werkt zij hard aan het succes van DANIC in de Nederlandse en Belgische markt.

Er was best wat verbazing toen PIC bijna twee jaar geleden bekend maakte dat zij samen met Next Genetix met DANIC zeugen op de markt zou komen. Wat moest de grootste varkensfokkerijorganisatie ter wereld met deze Deense zeug? Maar de vaart zit er inmiddels goed in. In rap tempo zijn de Landras- en York lijnen uit de gerenommeerde fokkerij van Møllevang vermenigvuldigd en over de wereld verspreid. Naast Denemarken vinden we inmiddels DANIC topfokbedrijven in Ierland, Spanje, Amerika, Canada en Rusland. China zal snel volgen. “Onze topfokpopulatie telt inmiddels meer dan 5.000 zeugen”, vertelt geneticus Saskia Bloemhof-Abma, dat is ruim voldoende. “Bovendien blijkt, ondanks dat alle dieren van één fokbedrijf komen, de genetische variatie ruim voldoende, ongeveer vergelijkbaar met de variatie binnen de gehele Deense varkenspopulatie. Dit komt omdat topfokker Møllevang de laatste jaren een zeer brede groep topberen heeft gebruikt.”

 

Moderne fokkerijtechnieken
Bloemhof-Abma is als geneticus enthousiast over de mogelijkheden, die de DANIC-zeugenlijn biedt. “De dieren presteren bijzonder goed. Ze werpen veel vitale biggen met uitstekende vleesvarkenseigenschappen.” Met de moderne fokkerijtechnieken waar PIC over beschikt en het jaarlijkse budget dat naar genetische vooruitgang en innovatie gaat, kan het niet anders, dan dat deze prestaties nog beter worden. Bloemhof-Abma: “Doordat we direct over veel data van de dieren beschikten, hebben we de ‘fokkerijmachine’ snel aan het draaien gekregen. Zo snel dat we afgelopen jaar gewoon ruim 15 indexpunten vooruit zijn gegaan. Daar ben ik heel tevreden mee.”

Het fokdoel en de fokkerijtechnieken zijn volgens Bloemhof-Abma bij PIC anders dan voorheen bij DanAvl. “Wij hebben de fokdoelen aangescherpt zodat ze nog beter aansluiten bij wat de West Europese varkenshouders van ons verwachten. Zo hechten wij bijvoorbeeld minder waarde aan het kengetal LG5, het aantal levende biggen op dag 5. Door selectie op een gecombineerd kenmerk zoals LG5 verhoog je ongetwijfeld het aantal levende biggen op dag 5. Echter weet je niet hoe je dit verhoogt. Je kijkt naar wat er overblijft, maar niet naar hoeveel dieren er bij geboorte en in de eerste levensdagen uitvallen. Wij zetten vooral in op: minder uitval, sterkere biggen en het verminderen van het percentage lichte biggen. Op deze manier maken we de DANIC robuuster, met behoud van een groot aantal vitale biggen. Ook aan het aantal spenen van de zeug wordt door ons gewerkt. Met een erfelijkheidsgraad van zo’n 25 procent kun je hiermee in de fokkerij snel vooruitgang boeken.”

Beste beren beschikbaar
Alle nieuwe fokkerijtechnieken waar PIC over beschikt worden ook ingezet in de DANIC populatie. Bloemhof-Abma: “Hiermee zijn we in staat om een snelle genetische vooruitgang te realiseren. Daarbij staat de economische waarde van de DANIC bij de vermeerderaar en de vleesvarkenshouder centraal.” De beren voor de Nederlandse, Belgische en Duitse markt staan op drie locaties in Nederland en Duitsland. De beren op deze drie locaties worden als één groep gezien, waarbij steeds de dieren met de laagste indexen worden vervangen. Bloemhof-Abma: “Dit zorgt voor een zeer hoge genetische standaard van het sperma. Bovendien zijn al onze beren die ingezet worden voor de kernfokkerij ook voor onze subfokkers en onze fokkers met eigen aanfok beschikbaar. Dit zorgt voor een maximale genetische vooruitgang in de gehele DANIC populatie.”

Next Genetix en PIC hechten veel waarde aan het snel en overzichtelijk beschikbaar stellen van fokkerijdata. Bloemhof-Abma: “Of je nu topfokker, subfokker of vermeerderaar met eigen aanfok bent, je moet er vanuit kunnen gaan dat je keuzes kunt maken op basis van de meest actuele data die er voorhanden is. Aan ons de taak om die zo snel mogelijk met iedereen te delen.” Daarvoor wordt er door PIC en Next Genetix via PICTraq wekelijks data uitgewisseld met alle subfokkers en vermeerderaars met eigen aanfok (indien gewenst). Ook worden er wekelijks nieuwe indexen gedraaid en via Next Genetix naar haar klanten verspreid.

Overige berichten

Erwin van de Wolfshaar kijkt terug op depop-repop ‘We zien nu hoeveel potentie gezonde dieren hebben’

Twee jaar geleden heeft Erwin van de Wolfshaar zijn zeugenlocatie in Aalten uitgebreid en opnieuw bevolkt. Ondanks dat hij PRRS niet buiten de deur kon houden, noemt hij de depop-repop een succes. Dusdanig dat hij het ook bij de andere zeugenlocatie van plan is. Het is vooral zoeken naar het juiste moment.
Lees meer

Landras van PIC “beste van twee werelden”

Sinds enkele jaren werkt PIC aan het integreren van twee landrassen in één nieuwe lijn. Daarbij worden de positieve eigenschappen van L02 Engels Landras en L04 Danic landras optimaal benut. Het biedt de fokkerijorganisatie ook de mogelijkheid om sneller genetische vooruitgang te boeken. Varkenshouders gaan het verschil merken.
Lees meer

PIC onderzoekt het gedrag van varkens met behulp van digitale gedragsmetingen

Digitale gedragsmeting maakt het mogelijk om eigenschappen van varkens vast te leggen die voorheen moeilijk of onmogelijk te meten waren. Een recente studie onderzocht hoe deze gedragseigenschappen samenhangen met de groei en vleeskwaliteit van varkens én wat dit betekent voor de toekomst van varkensproductie. Het onderzoek begon met het filmen van ruim 2000 vrouwelijke varkens vanaf een leeftijd van 10 weken gedurende 70 dagen. Dagelijks werd vastgelegd hoeveel tijd de varkens besteedden aan eten, drinken, liggen, zitten, staan en bewegen. Dit leverde meer dan 119.000 dagelijkse opnames op. De onderzoekers ontdekten dat het gedrag van de varkens, zoals hoeveel ze eten of bewegen, erfelijk is. Dit betekent dat deze eigenschappen van ouder op kind worden doorgegeven. Er bleek ook een verband te zijn tussen het gedrag van de varkens en hun groei en vleeskwaliteit. Hoewel deze verbanden niet altijd sterk waren, waren ze wel aanwezig. Vooral de gegevens verzameld tussen dag 55 en 68 van de opnames waren het meest bruikbaar voor het voorspellen van groei en vleeskwaliteit. Digitale gedragsmeting blijkt een nieuwe en betaalbare manier om belangrijke informatie over varkens te verzamelen. Door het gedrag van varkens beter te begrijpen, kunnen varkenshouders betere beslissingen nemen over fokprogramma's en de algemene zorg voor de dieren. Dit leidt tot gezondere varkens en betere vleeskwaliteit. Bovendien kunnen zij met deze technologie dieren nauwkeuriger en efficiënter fokken, wat betere resultaten in de varkensproductie, lagere kosten en een duurzamere landbouw betekent. De introductie van digitale gedragsmeting in de varkenshouderij opent nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de productie. Door het gedrag van varkens te meten en te analyseren, kan PIC beter begrijpen hoe deze eigenschappen samenhangen met groei en vleeskwaliteit. Dit onderzoek toont aan dat digitale fenotypering een waardevol hulpmiddel is voor de toekomst van de varkenshouderij.  Het heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we naar dieren kijken, houden en fokken.
Lees meer