Focus op bigoverleving bij vier lijnen van Next Genetix

Publicatiedatum: 22-03-2021

Bigoverleving is een belangrijk onderdeel in hét fokdoel van de DANIC-zeug die fokkerijorganisatie Next Genetix in de markt zet. Minder uitval, betere en zwaardere biggen en het verlagen van het percentage lichtere biggen zijn belangrijke pijlers.

Met de juiste kennis en persoonlijke begeleiding helpt Next Genetix varkenshouders om het maximale uit hun genetica te halen. Next Genetix verkoopt samen met PIC-NL de vrouwelijke PIC-fokproducten in Nederland en België. Naast gelten levert Next Genetix sperma van de vier zuivere lijnen voor eigen aanfok.
Next Genetix is sinds 2018 de exclusieve partner van DANIC-genetica in Nederland. In 2020 ging Next Genetix een samenwerking aan met PIC-NL, waardoor nu ook de lijnen van PIC beschikbaar zijn. Zo kunnen klanten gebruik maken van de zuivere lijnen van het Engels Landras en de Large White, die samen de Camborough-zeug van PIC vormen.


Grotere overlevingskans

Marcel Giesen van Next Genetix is overtuigd van het fokdoel bigoverleving. Niet alleen het aantal levend geboren biggen staat centraal, ook is er aandacht voor het grootbrengen van de big.
‘Iedere varkenshouder heeft een hekel aan uitval van biggen, is de achterliggende gedachte. Een hoger geboortegewicht, een betere melktoevoer vanuit de zeug en meer spenen per zeug zijn daarom belangrijke factoren.’
Met het selectieprogramma van PIC gaat het geboortegewicht van biggen jaarlijks met gemiddeld 40 gram per big omhoog tot een streefgewicht van 1.350 gram. Dit heeft een positieve impact op de bigoverleving. Zwaardere biggen hebben een veel grotere overlevingskans.
Volop aandacht voor toename van het geboortegewicht bij groeiende toomgroottes is dus zeker realistisch en interessant. ‘Dit betekent dat we in staat zijn om het aantal gespeende biggen per zeug te laten stijgen terwijl de uitval afneemt’, licht Giesen toe.
 

"We zijn in staat om het aantal gespeende biggen per zeug te laten stijgen, terwijl de uitval afneemt"


Robuuste zeug en vitale biggen

‘Ook het registreren van de uitval vóór het spenen geeft een goed beeld van de extremen en de prestaties van de zeug. Het fokken op beter beenwerk is daar ook mee verbonden. Wij streven er zeker nog steeds naar om een hoogproductieve zeug te fokken met veel geproduceerde biggen per zeug per jaar.’ Maar het Deense kengetal LG5 - het aantal levende biggen op dag 5 - weegt voor Next Genetix minder zwaar omdat daarin de uitval tot dag 5 niet wordt meegenomen.

‘Wij groeien graag mee met topondernemers en gaan voor zoveel mogelijk levend geboren biggen. Maar dan wel in combinatie met een robuuste, duurzame zeug met sterk beenwerk en die veel en vitale biggen kan produceren. Biggen die vitaal, sterk en zwaar zijn. Want een zwaardere big presteert uiteindelijk beter als vleesvarken’, aldus Giesen.


Vijf jaar vooruit kijken

De eerste resultaten van deze focus is bij de nucleusbedrijven en de subfokkers al zichtbaar: minder uitval en hogere geboortegewichten. PIC heeft topfokbedrijven voor de zuivere DANIC-lijnen met totaal meer dan 5.000 zeugen in Denemarken, Ierland, Spanje, Amerika, Canada en Rusland. De eerste effecten van het gewijzigde fokdoel zijn de komende jaren bij onze vermeerderaars zichtbaar. Giesen: ‘Fokkerij is vijf jaar vooruitkijken. Het kost tijd voordat je genetische vooruitgang in de stal terugziet. Ook bepalen managementfactoren mede het genetische succes.’


Maatwerk per bedrijf

Next Genetix koerst op de kernpunten kennis en advies, hoge gezondheid en de beste genetica. Varkenshouders krijgen begeleiding in diergezondheid, management en voer. Giesen: ‘Samen met PIC-NL beschikken we over vier zeer interessante zeugenlijnen. Daarmee hebben we voor ieder varkensbedrijf een passend product. Wij kunnen maatwerk per bedrijf leveren voor een zo hoog mogelijk rendement en werkplezier. Wij begeleiden en adviseren voor een optimale vervanging met een maximale genetische vooruitgang. In combinatie met onze focus op hoge gezondheid hebben wij onze klanten veel te bieden.’


Dé ideale zeug

Bedrijven met eigen aanfok mogen alle vier zeugenlijnen binnen hun overeenkomst combineren. In alle andere gevallen moeten de DANIC- en PIC-lijnen 100% zuiver blijven. Giesen is ervan overtuigd dat Next Genetix hiermee een product heeft dat dichtbij dé ideale zeug ligt. ‘Er wordt nog meer dan ooit data vastgelegd voor het voortzetten en verder verbeteren van de fokkerij. PIC heeft een ruim budget voor genetische vooruitgang en innovatie. Dé ideale zeug bestaat nog niet, maar we komen steeds dichterbij.’

 

Overige berichten

Erwin van de Wolfshaar kijkt terug op depop-repop ‘We zien nu hoeveel potentie gezonde dieren hebben’

Twee jaar geleden heeft Erwin van de Wolfshaar zijn zeugenlocatie in Aalten uitgebreid en opnieuw bevolkt. Ondanks dat hij PRRS niet buiten de deur kon houden, noemt hij de depop-repop een succes. Dusdanig dat hij het ook bij de andere zeugenlocatie van plan is. Het is vooral zoeken naar het juiste moment.
Lees meer

Landras van PIC “beste van twee werelden”

Sinds enkele jaren werkt PIC aan het integreren van twee landrassen in één nieuwe lijn. Daarbij worden de positieve eigenschappen van L02 Engels Landras en L04 Danic landras optimaal benut. Het biedt de fokkerijorganisatie ook de mogelijkheid om sneller genetische vooruitgang te boeken. Varkenshouders gaan het verschil merken.
Lees meer

PIC onderzoekt het gedrag van varkens met behulp van digitale gedragsmetingen

Digitale gedragsmeting maakt het mogelijk om eigenschappen van varkens vast te leggen die voorheen moeilijk of onmogelijk te meten waren. Een recente studie onderzocht hoe deze gedragseigenschappen samenhangen met de groei en vleeskwaliteit van varkens én wat dit betekent voor de toekomst van varkensproductie. Het onderzoek begon met het filmen van ruim 2000 vrouwelijke varkens vanaf een leeftijd van 10 weken gedurende 70 dagen. Dagelijks werd vastgelegd hoeveel tijd de varkens besteedden aan eten, drinken, liggen, zitten, staan en bewegen. Dit leverde meer dan 119.000 dagelijkse opnames op. De onderzoekers ontdekten dat het gedrag van de varkens, zoals hoeveel ze eten of bewegen, erfelijk is. Dit betekent dat deze eigenschappen van ouder op kind worden doorgegeven. Er bleek ook een verband te zijn tussen het gedrag van de varkens en hun groei en vleeskwaliteit. Hoewel deze verbanden niet altijd sterk waren, waren ze wel aanwezig. Vooral de gegevens verzameld tussen dag 55 en 68 van de opnames waren het meest bruikbaar voor het voorspellen van groei en vleeskwaliteit. Digitale gedragsmeting blijkt een nieuwe en betaalbare manier om belangrijke informatie over varkens te verzamelen. Door het gedrag van varkens beter te begrijpen, kunnen varkenshouders betere beslissingen nemen over fokprogramma's en de algemene zorg voor de dieren. Dit leidt tot gezondere varkens en betere vleeskwaliteit. Bovendien kunnen zij met deze technologie dieren nauwkeuriger en efficiënter fokken, wat betere resultaten in de varkensproductie, lagere kosten en een duurzamere landbouw betekent. De introductie van digitale gedragsmeting in de varkenshouderij opent nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de productie. Door het gedrag van varkens te meten en te analyseren, kan PIC beter begrijpen hoe deze eigenschappen samenhangen met groei en vleeskwaliteit. Dit onderzoek toont aan dat digitale fenotypering een waardevol hulpmiddel is voor de toekomst van de varkenshouderij.  Het heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we naar dieren kijken, houden en fokken.
Lees meer