Landras van PIC “beste van twee werelden”

Publicatiedatum: 12-06-2024

Sinds enkele jaren werkt PIC aan het integreren van twee landrassen in één nieuwe lijn. Daarbij worden de positieve eigenschappen van L02 Engels Landras en L04 Danic landras optimaal benut. Het biedt de fokkerijorganisatie ook de mogelijkheid om sneller genetische vooruitgang te boeken. Varkenshouders gaan het verschil merken.

Landrassen vormen nog altijd een belangrijke basis in de varkensfokkerij, ook voor PIC. Van oudsher fokt PIC met het Engels Landras (lijn 2) en wordt deze gecombineerd met de eigen Large White (lijn 3). Sinds de samenwerking met Next Genetix en overname van de Mollevang-lijnen is ook het Danic landras (lijn 4) beschikbaar voor de fokkerij. Een aantal jaren zijn beide landrassen voor de twee zeugen (Camborough en Danic) apart van elkaar in stand gehouden.

Nu is ervoor gekozen om de twee landrassen te integreren tot één landras. “We maken daarmee de beste combinatie van beide lijnen”, aldus geneticus Saskia Bloemhof. Van de oude lijn 2 zijn onder andere het sterke beenwerk en het aantal spenen ingekruist in de oude lijn 4, die bekend stond om het groot aantal levend geboren biggen. De nieuwe landras draagt de naam ‘lijn 4’.

 

Grote populatie is belangrijk

Het lijkt een grote verandering maar Bloemhof wil daar niet op focussen. “Onze fokkerij is groot geworden dankzij inkruisen van andere lijnen, om zodoende een beter varken voor onze klanten te krijgen.” Daarbij is een grote populatie met veel variatie en diversiteit belangrijk. Dat is namelijk de uitdaging van de fokkerij: om vooruitgang te boeken is voldoende variatie binnen de populatie nodig. Het toevoegen van een nieuwe lijn geeft per definitie meer mogelijkheden om te selecteren en dus meer en/of sneller vooruitgang.

Bloemhof benadrukt dat PIC dit kan doordat veel fokkerijdata van een grote populatie wordt verzameld. Niet alleen van de kernfokbedrijven wereldwijd, maar ook van familieleden die onder praktijkomstandigheden worden getest; dat zijn de zogenoemde GNX-crossbred-bedrijven. “In totaal gaat het om zo’n 14.000 landrassen in de kernfok en meer dan 100.000 bij subfok- en eigen aanfokbedrijven.” Daar komt het hoge niveau van fokkerijkennis van PIC nog bovenop. Onder andere met genomics, het slim inzetten van testen en brede analysemogelijkheden van alle data.

 

Keuzes zijn merkbaar op bedrijven

Klanten gaan de fokkerijkeuze rondom het landras zeker ondervinden, verwacht Bloemhof. Het hangt er wel vanaf aan welk landras de varkenshouder gewend was. Zo gaan fokkers met Danic genetica een hoger geboortegewicht, een hogere bigoverleving en zeugen met meer spenen constateren. Fokkers met van oorsprong PIC-genetica zullen hun aantal levend geboren biggen sneller zien stijgen en een rustiger karakter ondervinden. Dankzij de positieve kenmerken van het landras kan de zeug ze ook zelf grootbrengen. Bijkomend voordeel op bedrijven zal met name het rustige karakter en gedrag zijn wat positief uitpakt in de samenvoeging van de lijnen.

 

 

 

 

Klantbegeleiding

Het technisch team van PIC staat klanten bij om ze te begeleiden bij deze veranderingen. “Het gaat natuurlijk heel geleidelijk.” Het kan wel nodig zijn om een aantal aspecten in de stal aan te passen, zoals rondom de voeding en het bepalen van de eerste inseminatie.

Bloemhof benadrukt nog dat het nieuwe landras weliswaar de naam ‘lijn 4’ draagt, maar niet vergelijkbaar is met de oude lijn 4. “Het is een verbeterde lijn 4, en eigenlijk ook een verbeterde lijn 2. Maar bovenal is het een landras waar varkenshouders veel voordelen mee gaan ervaren.”

Overige berichten

Erwin van de Wolfshaar kijkt terug op depop-repop ‘We zien nu hoeveel potentie gezonde dieren hebben’

Twee jaar geleden heeft Erwin van de Wolfshaar zijn zeugenlocatie in Aalten uitgebreid en opnieuw bevolkt. Ondanks dat hij PRRS niet buiten de deur kon houden, noemt hij de depop-repop een succes. Dusdanig dat hij het ook bij de andere zeugenlocatie van plan is. Het is vooral zoeken naar het juiste moment.
Lees meer

PIC onderzoekt het gedrag van varkens met behulp van digitale gedragsmetingen

Digitale gedragsmeting maakt het mogelijk om eigenschappen van varkens vast te leggen die voorheen moeilijk of onmogelijk te meten waren. Een recente studie onderzocht hoe deze gedragseigenschappen samenhangen met de groei en vleeskwaliteit van varkens én wat dit betekent voor de toekomst van varkensproductie. Het onderzoek begon met het filmen van ruim 2000 vrouwelijke varkens vanaf een leeftijd van 10 weken gedurende 70 dagen. Dagelijks werd vastgelegd hoeveel tijd de varkens besteedden aan eten, drinken, liggen, zitten, staan en bewegen. Dit leverde meer dan 119.000 dagelijkse opnames op. De onderzoekers ontdekten dat het gedrag van de varkens, zoals hoeveel ze eten of bewegen, erfelijk is. Dit betekent dat deze eigenschappen van ouder op kind worden doorgegeven. Er bleek ook een verband te zijn tussen het gedrag van de varkens en hun groei en vleeskwaliteit. Hoewel deze verbanden niet altijd sterk waren, waren ze wel aanwezig. Vooral de gegevens verzameld tussen dag 55 en 68 van de opnames waren het meest bruikbaar voor het voorspellen van groei en vleeskwaliteit. Digitale gedragsmeting blijkt een nieuwe en betaalbare manier om belangrijke informatie over varkens te verzamelen. Door het gedrag van varkens beter te begrijpen, kunnen varkenshouders betere beslissingen nemen over fokprogramma's en de algemene zorg voor de dieren. Dit leidt tot gezondere varkens en betere vleeskwaliteit. Bovendien kunnen zij met deze technologie dieren nauwkeuriger en efficiënter fokken, wat betere resultaten in de varkensproductie, lagere kosten en een duurzamere landbouw betekent. De introductie van digitale gedragsmeting in de varkenshouderij opent nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de productie. Door het gedrag van varkens te meten en te analyseren, kan PIC beter begrijpen hoe deze eigenschappen samenhangen met groei en vleeskwaliteit. Dit onderzoek toont aan dat digitale fenotypering een waardevol hulpmiddel is voor de toekomst van de varkenshouderij.  Het heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we naar dieren kijken, houden en fokken.
Lees meer

Goed nieuws: meer gelten halen de derde cyclus!

PIC heeft een nieuw kenmerk opgenomen in de fokkerij: reproductiesucces. Dat leidt tot een maximaal aantal gelten dat de derde cyclus zonder vruchtbaarheidsproblemen behaalt. Zeugenhouders merken dat daardoor de vroege afvoer van zeugen daalt, minder opfokgelten nodig zijn en uiteindelijk resultaten verder verbeteren.
Lees meer