Meer biggen én minder uitval!

Publicatiedatum: 15-11-2017

Het kan wel met Deense genetica. Meer biggen én minder uitval. Het jarenlang consequent fokken op aantal levende biggen op dag 5 blijkt zeer succesvol. Het aantal geboren biggen neemt ieder jaar iets toe, terwijl de uitval tot en met dag 5 steeds verder afneemt. 

Hiermee brengt Next Genetix economisch de meest aantrekkelijke zeug op de markt waarmee het meeste biggen te spenen zijn. Zeker voor ondernemers die de enorme genetische potentie van Deense zeugen op de juiste manier weten te benutten.

Een jarenlange consequente fokkerij met een heel stabiel fokdoel heeft ervoor gezorgd dat zeugen met Deense genetica een geweldige productie laten zien. De fokkerijorganisatie slaagt erin om iedere volgende generatie zeugen iets meer biggen te laten werpen en tegelijkertijd het uitvalspercentage behoorlijk te verlagen. Hierdoor neemt het aantal gespeende biggen toe zonder dat het aantal geboren biggen flink hoeft te stijgen.

Selectie
De sleutel tot succes ligt bij aantal levende biggen op dag 5. Het aantal levende biggen op dag 5 na de geboorte. Door hier al meer dan 10 jaar consequent op te selecteren worden er grote tomen, sterke en vitale biggen geboren. Samen met groei en voederconversie maakt aantal levende biggen op dag 5 al jaren het leeuwendeel uit van de gekozen selectiestrategie.

Maximale heterosis
Opvallend is ook dat de beide lijnen waarmee deze zeugen worden geproduceerd (Deens Landras en Deens Yorkshire) exact hetzelfde fokdoel hebben. Hierdoor komen de beide lijnen qua gebruikskwaliteiten steeds dichter bij elkaar terwijl ze qua genetische achtergrond totaal verschillend zijn. Dit zorgt voor maximale heterosis zonder dat de nakomelingen (F1) spreiding laat zien.

Overige berichten

Overige berichten

In memoriam Marcel Giesen

15 mei 1971 – 20 augustus 2022 In 1997 deed Marcel zijn entrée als fokkerijadviseur bij Reuling Intervar. Met al wat jaren ervaring in de varkenshouderij op zak wilde hij zijn horizon verbreden. Mede door zijn tomeloze inzet was hij al snel een graag geziene adviseur bij klanten en de periferie. Ambitieus als hij was vertrok hij in 2006 om zich elders verder te ontwikkelen.
Lees meer

Next Genetix - PIC-NL steunen de boeren

Het is hoog tijd voor gezond boerenverstand! Deze boodschap staat op de achterkant van onze vrachtwagens. Zo willen wij onze boeren een hart onder de riem te steken en heel Nederland oproepen het gezonde verstand te gebruiken.
Lees meer

Bouw subfokbedrijf Diessen vergevorderd

In Diessen bouwt PIC-NL het nieuwe subfokbedrijf Elite varkens. Het wordt een SPF-locatie voor de opfok van Camborough-gelten. De bouw bevindt zich in een vergevorderd stadium, waarbij de eerste zuivere Large White-dieren al in de naastgelegen, bestaande opfokstal liggen.
Lees meer