Meer biggen én minder uitval!

Publicatiedatum: 15-11-2017

Het kan wel met Deense genetica. Meer biggen én minder uitval. Het jarenlang consequent fokken op aantal levende biggen op dag 5 blijkt zeer succesvol. Het aantal geboren biggen neemt ieder jaar iets toe, terwijl de uitval tot en met dag 5 steeds verder afneemt. 

Hiermee brengt Next Genetix economisch de meest aantrekkelijke zeug op de markt waarmee het meeste biggen te spenen zijn. Zeker voor ondernemers die de enorme genetische potentie van Deense zeugen op de juiste manier weten te benutten.

Een jarenlange consequente fokkerij met een heel stabiel fokdoel heeft ervoor gezorgd dat zeugen met Deense genetica een geweldige productie laten zien. De fokkerijorganisatie slaagt erin om iedere volgende generatie zeugen iets meer biggen te laten werpen en tegelijkertijd het uitvalspercentage behoorlijk te verlagen. Hierdoor neemt het aantal gespeende biggen toe zonder dat het aantal geboren biggen flink hoeft te stijgen.

Selectie
De sleutel tot succes ligt bij aantal levende biggen op dag 5. Het aantal levende biggen op dag 5 na de geboorte. Door hier al meer dan 10 jaar consequent op te selecteren worden er grote tomen, sterke en vitale biggen geboren. Samen met groei en voederconversie maakt aantal levende biggen op dag 5 al jaren het leeuwendeel uit van de gekozen selectiestrategie.

Maximale heterosis
Opvallend is ook dat de beide lijnen waarmee deze zeugen worden geproduceerd (Deens Landras en Deens Yorkshire) exact hetzelfde fokdoel hebben. Hierdoor komen de beide lijnen qua gebruikskwaliteiten steeds dichter bij elkaar terwijl ze qua genetische achtergrond totaal verschillend zijn. Dit zorgt voor maximale heterosis zonder dat de nakomelingen (F1) spreiding laat zien.

Overige berichten

Erwin van de Wolfshaar kijkt terug op depop-repop ‘We zien nu hoeveel potentie gezonde dieren hebben’

Twee jaar geleden heeft Erwin van de Wolfshaar zijn zeugenlocatie in Aalten uitgebreid en opnieuw bevolkt. Ondanks dat hij PRRS niet buiten de deur kon houden, noemt hij de depop-repop een succes. Dusdanig dat hij het ook bij de andere zeugenlocatie van plan is. Het is vooral zoeken naar het juiste moment.
Lees meer

Landras van PIC “beste van twee werelden”

Sinds enkele jaren werkt PIC aan het integreren van twee landrassen in één nieuwe lijn. Daarbij worden de positieve eigenschappen van L02 Engels Landras en L04 Danic landras optimaal benut. Het biedt de fokkerijorganisatie ook de mogelijkheid om sneller genetische vooruitgang te boeken. Varkenshouders gaan het verschil merken.
Lees meer

PIC onderzoekt het gedrag van varkens met behulp van digitale gedragsmetingen

Digitale gedragsmeting maakt het mogelijk om eigenschappen van varkens vast te leggen die voorheen moeilijk of onmogelijk te meten waren. Een recente studie onderzocht hoe deze gedragseigenschappen samenhangen met de groei en vleeskwaliteit van varkens én wat dit betekent voor de toekomst van varkensproductie. Het onderzoek begon met het filmen van ruim 2000 vrouwelijke varkens vanaf een leeftijd van 10 weken gedurende 70 dagen. Dagelijks werd vastgelegd hoeveel tijd de varkens besteedden aan eten, drinken, liggen, zitten, staan en bewegen. Dit leverde meer dan 119.000 dagelijkse opnames op. De onderzoekers ontdekten dat het gedrag van de varkens, zoals hoeveel ze eten of bewegen, erfelijk is. Dit betekent dat deze eigenschappen van ouder op kind worden doorgegeven. Er bleek ook een verband te zijn tussen het gedrag van de varkens en hun groei en vleeskwaliteit. Hoewel deze verbanden niet altijd sterk waren, waren ze wel aanwezig. Vooral de gegevens verzameld tussen dag 55 en 68 van de opnames waren het meest bruikbaar voor het voorspellen van groei en vleeskwaliteit. Digitale gedragsmeting blijkt een nieuwe en betaalbare manier om belangrijke informatie over varkens te verzamelen. Door het gedrag van varkens beter te begrijpen, kunnen varkenshouders betere beslissingen nemen over fokprogramma's en de algemene zorg voor de dieren. Dit leidt tot gezondere varkens en betere vleeskwaliteit. Bovendien kunnen zij met deze technologie dieren nauwkeuriger en efficiënter fokken, wat betere resultaten in de varkensproductie, lagere kosten en een duurzamere landbouw betekent. De introductie van digitale gedragsmeting in de varkenshouderij opent nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de productie. Door het gedrag van varkens te meten en te analyseren, kan PIC beter begrijpen hoe deze eigenschappen samenhangen met groei en vleeskwaliteit. Dit onderzoek toont aan dat digitale fenotypering een waardevol hulpmiddel is voor de toekomst van de varkenshouderij.  Het heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we naar dieren kijken, houden en fokken.
Lees meer