Next Genetix en PIC-NL gaan samenwerken

Publicatiedatum: 25-06-2020

PIC Nederland (PIC-NL) wordt al jaren geroemd om de kwaliteit van haar berenlijnen. Next Genetix vanwege haar uitgebreide ervaring met Deense zeugen en het succes van de door PIC gefokte DANIC zeug. Bundeling van kennis en een intensievere samenwerking tussen beide partijen moet de groei van het marktaandeel versnellen. Twee toonaangevende marktpartijen die zelfstandig blijven, maar elkaar perfect aanvullen om samen genetische vooruitgang, bedrijfsresultaat en diergezondheid op varkensbedrijven een ‘boost’ te geven.

DANIC en Camborough
Met vier berenlijnen en vier zuivere zeugenlijnen en een sterke focus op diergezondheid heeft de combinatie PIC-NL-Next Genetix een prachtig productenpakket voor iedere vooruitstrevende zeugenhouder. De van oorsprong Deense DANIC York en het DANIC Landras vormen de basis voor de F1 DANIC zeug. Een zeer vruchtbare zeug en moeder van biggen met goede vleeseigenschappen. De Camborough zeug is een bewezen combinatie van het Engels Landras x Large White. Een robuuste, vitale en gebruiksvriendelijke zeug met goed beenwerk, die biggen produceert met excellente groei- en slachteigenschappen en dit combineert met een heel laag voerverbruik.

Succesvolle beren
Bij de beren zijn het de PIC337, de PIC408G en de PIC408M, die de afgelopen jaren een sterke marktpositie hebben opgebouwd. De PIC337 zorgt voor vitale biggen die graag vreten en hard willen groeien. Dit in combinatie met een scherpe voederconversie. De PIC408G legt extra nadruk op groei en efficiëntie. Deze beer is met name geschikt voor ketens met focus op de totale economie; lage kosten en hoge opbrengsten. De PIC408M legt extra nadruk op mager vlees en geeft een extreme conformatie en superieure karkaskwaliteit. Daarnaast de PIC800 (Duroc). Een harde groeier, die dankzij wat meer bewezen intramusculair vet een positief effect heeft op de smaak van het vlees. Daarmee een kansrijk product voor specifieke vleesconcepten.

Hoge gezondheid
“De samenwerking tussen PIC-NL en Next Genetix is een samenwerking vanuit kracht”, zegt Paul van der Meijden van PIC-NL. “Beide partijen zijn succesvol in datgene wat ze doen. Maar door samen te werken en kennis te delen kunnen we nog meer voor onze klanten betekenen.” Ook Marcel Giesen van Next Genetix is enthousiast. “Samen beschikken we over vier zeer interessante zeugenlijnen. Daarmee hebben we voor ieder varkensbedrijf een passend product. In combinatie met onze focus op hoge gezondheid hebben wij onze klanten veel te bieden.”

PIC-NL
PIC-NL is een zelfstandige organisatie binnen PIC Europa en gevestigd in Diessen. PIC Europa is onderdeel van Genus PIC, de grootste varkensfokkerijorganisatie ter wereld. Onze visie, missie en ambitie kunnen we kort samenvatten: het gaat om het eindresultaat. Bij PIC noemen we dat Total €conomy. Wij bieden varkenshouders een significant beter eindresultaat door onze focus op hoge gezondheid, lage kosten (vitaliteit en efficiënte groei) en hoge opbrengsten (minder uitval en betere karkaskwaliteit).

Next Genetix
Next Genetix heeft via PIC toegang tot de beste zeugengenetica die er in de wereld beschikbaar is en is gevestigd in Wehl. Met de juiste kennis en persoonlijke begeleiding helpt Next Genetix varkenshouders om het maximale uit hun genetica te halen. Varkenshouders krijgen naast de meest vooruitstrevende genetica praktische begeleiding in fokkerij, diergezondheid, management en voeding.

Overige berichten

Erwin van de Wolfshaar kijkt terug op depop-repop ‘We zien nu hoeveel potentie gezonde dieren hebben’

Twee jaar geleden heeft Erwin van de Wolfshaar zijn zeugenlocatie in Aalten uitgebreid en opnieuw bevolkt. Ondanks dat hij PRRS niet buiten de deur kon houden, noemt hij de depop-repop een succes. Dusdanig dat hij het ook bij de andere zeugenlocatie van plan is. Het is vooral zoeken naar het juiste moment.
Lees meer

Landras van PIC “beste van twee werelden”

Sinds enkele jaren werkt PIC aan het integreren van twee landrassen in één nieuwe lijn. Daarbij worden de positieve eigenschappen van L02 Engels Landras en L04 Danic landras optimaal benut. Het biedt de fokkerijorganisatie ook de mogelijkheid om sneller genetische vooruitgang te boeken. Varkenshouders gaan het verschil merken.
Lees meer

PIC onderzoekt het gedrag van varkens met behulp van digitale gedragsmetingen

Digitale gedragsmeting maakt het mogelijk om eigenschappen van varkens vast te leggen die voorheen moeilijk of onmogelijk te meten waren. Een recente studie onderzocht hoe deze gedragseigenschappen samenhangen met de groei en vleeskwaliteit van varkens én wat dit betekent voor de toekomst van varkensproductie. Het onderzoek begon met het filmen van ruim 2000 vrouwelijke varkens vanaf een leeftijd van 10 weken gedurende 70 dagen. Dagelijks werd vastgelegd hoeveel tijd de varkens besteedden aan eten, drinken, liggen, zitten, staan en bewegen. Dit leverde meer dan 119.000 dagelijkse opnames op. De onderzoekers ontdekten dat het gedrag van de varkens, zoals hoeveel ze eten of bewegen, erfelijk is. Dit betekent dat deze eigenschappen van ouder op kind worden doorgegeven. Er bleek ook een verband te zijn tussen het gedrag van de varkens en hun groei en vleeskwaliteit. Hoewel deze verbanden niet altijd sterk waren, waren ze wel aanwezig. Vooral de gegevens verzameld tussen dag 55 en 68 van de opnames waren het meest bruikbaar voor het voorspellen van groei en vleeskwaliteit. Digitale gedragsmeting blijkt een nieuwe en betaalbare manier om belangrijke informatie over varkens te verzamelen. Door het gedrag van varkens beter te begrijpen, kunnen varkenshouders betere beslissingen nemen over fokprogramma's en de algemene zorg voor de dieren. Dit leidt tot gezondere varkens en betere vleeskwaliteit. Bovendien kunnen zij met deze technologie dieren nauwkeuriger en efficiënter fokken, wat betere resultaten in de varkensproductie, lagere kosten en een duurzamere landbouw betekent. De introductie van digitale gedragsmeting in de varkenshouderij opent nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de productie. Door het gedrag van varkens te meten en te analyseren, kan PIC beter begrijpen hoe deze eigenschappen samenhangen met groei en vleeskwaliteit. Dit onderzoek toont aan dat digitale fenotypering een waardevol hulpmiddel is voor de toekomst van de varkenshouderij.  Het heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we naar dieren kijken, houden en fokken.
Lees meer