Stal krijgt tweede leven op SPF-fokbedrijf

Publicatiedatum: 24-05-2023

Op de locatie van fokbedrijf Elite Varkens/PIC-NL in Diessen wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe zeugenstal. Op deze locatie brengt Elite voor PIC al jaren de fokgelten groot en  worden hier de “Cambourough next generation” zeugen geboren. Bijzonder is dat de stal gerecycled is; dus elders gedemonteerd en opnieuw gebouwd. De zonen van de directeuren van PIC-NL hebben de operatie geleid: Joep van der Meijden en Ruud Welvaarts.

Lagere ziektedruk en mestkosten
Het bedrijf heeft sinds tien jaar de fokzeugen op een locatie in Duitsland staan. Met name vanwege de lagere ziektedruk en lagere mestkosten. Er zijn meerdere redenen om de fokzeugen in Nederland te produceren. Volgens Joep:  “Met AVP in Duitsland is de situatie veranderd. Ook wordt de regelgeving in Duitsland snel strenger waardoor we minder zeugen kunnen houden.”
De locatie in Duitsland -  gaat na de verhuizing van de zeugen naar Nederland - dienst doen als vermeerderingsbedrijf.

Locatie Diessen
De eigen locatie in Diessen, waar de fokgelten al stonden en het kantoor van PIC gevestigd is, bleek het meest geschikt te zijn. Zodoende blijven transportbewegingen beperkt en daarmee ook de risico’s op ziekteinsleep. Er was nog ruimte in de vergunning om uit te breiden. Ondanks dat het geen varkensarm gebied is, schatten ze de ziektedruk laag in. “In de directe omgeving staan geen andere varkensbedrijven. Het bedrijf grenst aan een stuk bos en de doorgaande weg ligt hier een eind vandaan", weet Ruud.

SPF-status
Het bedrijf wordt geheel ingericht voor SPF-productie. Al 20 jaar wordt binnen diverse bedrijven met SPF gewerkt, dus nieuw is het niet. Mede door die ervaring schat Van der Meijden de risico’s van ziekteinsleep via ongedierte groter in, dan via de lucht. Om die reden zijn er geen luchtfilters in de luchtinlaat geplaatst. Joep: “We monitoren op meerdere locaties de PRRS-status. Als er een herbesmetting met PRRS ontstaat, is dat altijd met een bestaande stam. Het virus is dus niet via de lucht binnengekomen.” Een lastig onderdeel is het proces rondom kadaverafvoer; waarschijnlijk gaat een systeem met containers de risico’s maximaal beperken.

Afbraak en heropbouw
Bijzonder aan de nieuwe stal is dat deze vorig jaar nog aan de andere kant van het dorp Diessen stond. De eigenaar van de zes jaar oude stal stopte met het bedrijf. “We waren er niet speciaal naar op zoek maar dit kwam op ons pad". Zowel de omvang als indeling sloten naadloos aan bij de ideeën die de ondernemende families zelf al hadden. “We hebben geen concessies gedaan aan hoe we de stal wilden hebben”, benadrukt Ruud.

Demonteren en opbouwen
Dat de tweekapper grotendeels van prefab-elementen is gebouwd, maakte afbraak en heropbouw al een heel stuk gemakkelijker. Belangrijk was dat een aannemer is gevonden die het zag zitten om de stal met beleid af te breken en op te bouwen. Joep: “Dus demonteren in plaats van slopen.” Ook installatiebedrijven moeten erop ingesteld zijn aangezien niet iedereen zit te wachten om materialen en installaties te hergebruiken.

Kraamopfokhokken
Van de oude stal zijn globaal de spanten, gevels, afdelingsmuren, hokafscheiding, isolatie en technische installaties inclusief de luchtwasser, warmtewisselaar- en pomp en ventilatiesysteem gebruikt. Omwille van de brandveiligheid zijn alle stroomkabels vernieuwd.
Ook de hokinrichting is nieuw. In de kraamstal is daarbij gekozen voor kraamopfokhokken. De voordelen van deze hokken is de arbeidsbesparing, het bij elkaar houden van tomen en een ongestoorde groei na het spenen voor de fokgelten. Bij de inrichting is er rekening mee gehouden dat – mocht het nodig zijn – de hokken ook tot vrijloopboxen zijn om te bouwen. Bij de dragende zeugen zijn nieuwe voerligboxen met uitloop geplaatst. Ruud: “Een prima systeem dat goed stuurbaar is."

Energieneutraal worden
Alles bij elkaar schatten de varkenshouders zo’n 30% op de bouwkosten te hebben bespaard. Als hij ook nog rekening houdt met de fors hogere bouwkosten dit jaar kan het oplopen tot bijna 50%.
Verder verwachten ze te besparen op de exploitatiekosten door onder andere een efficientere bedrijfsopzet en lager energieverbruik. Een gasaansluiting ontbreekt; de warmtewisselaar en -pomp halen de warmte uit de luchtwasser en zorgen voor het opwarmen van respectievelijk de binnenkomende lucht en de vloerverwarming. Dat draagt bij aan stabiel binnenklimaat voor fors lagere energiekosten. In de kraamstal worden de biggennesten verwarmd met lampen en in de afdeling blijft de temperatuur laag. Het dak is al gereed gemaakt om zonnepanelen te plaatsen. “Het streven is om helemaal energieneutraal te worden", besluit Joep.

Bedrijfsgegevens

  • 900 zeugen
  • 4.000 fokgelten
  • 28 dagen spenen
  • 500 kraamhokken
  • 784 dragende zeugenplaatsen
  • 4 vaste medewerkers in de stallen

Overige berichten

Prestaties in de praktijk als basis voor genetische vooruitgang

Fokkerij-organisatie PIC zet voor de fokwaardeschatting voor zowel beren- als zeugenlijnen in op gegevens van commerciële bedrijven. “Door data hieruit te combineren met data uit de kernfokkerij krijgen we een nauwkeurigere fokwaardeschatting en kunnen we betere selectiebeslissingen maken”, vertelt PIC-geneticus Saskia Bloemhof-Abma. “Zeker als het gaat om vitaliteit en robuustheid merken we de voordelen hiervan."  
Lees meer

Beter rendement door planmatige inzet gelten

Een goede geltenopfok is van groot belang voor de latere prestaties van de dieren. Gaat het mis in de opfokperiode, dan kan dit leiden tot vruchtbaarheidsproblemen op latere leeftijd. En is daarmee een onverwachtse kostenpost. Het is daarom van belang om een planmatige aanpak te hanteren om de gelten op het juiste moment te kunnen insemineren.
Lees meer

Samen aan de slag met lange staarten

Het stelselmatig couperen van staarten bij biggen mag in 2030 niet meer. Ondanks dat er al enorm veel onderzoek gedaan is zijn veel varkenshouders nog niet klaar om de staarten van de varkens lang te laten. Daarom is het project ’Het kompas naar een lange varkensstaart’ gestart. Dit is een samenwerking van POV, Booijink Veevoeders, dierenartsenpraktijk Lintjeshof, PIC-NL en VKON. In dit project gaan varkenshouders samen op zoek naar praktische oplossingen om staartbijten te verminderen en te voorkomen. Het doel is om in studiegroepen thema’s als diergezondheid, huisvesting, klimaat, voeding, genetica en management te bespreken. Doe je mee? Meld je dan hier aan.  
Lees meer