Stijgende biggenprijs geeft ruimte voor depop-repop

Publicatiedatum: 19-12-2022

De huidige markt van stijgende biggenprijzen geeft vermeerderaars meer financiële armslag. Het maakt een verdere ontwikkeling van het bedrijf mogelijk bijvoorbeeld door de diergezondheid structureel te verhogen. Dit is hét moment om over depop-repop met SPF-dieren na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.

Belangrijke voordelen van depop-repop zijn naast de hogere gezondheidsstatus vooral:

  • Werkplezier, door minder enten en meer gezonde dieren
  • Financiële zekerheid door betere afzet; met name door de hogere kwaliteit van de biggen
  • Jongere zeugenstapel; hoger biggengewicht en een beter vleesvarken

Goede voorbereiding
Depop-repop vergt een goede voorbereiding en begeleiding om het tot een succes te maken. Denk aan een tijdsplanning, structurele aanpassingen op het bedrijf, herbevolking en aanpassingen in de bedrijfsvoering om ziekte-insleep te voorkomen.

Veel ervaring met depop-repop
Next Genetix – PIC-NL hebben de afgelopen jaren meerdere subfok- en vermeerderingsbedrijven bedrijven begeleid. De bedrijven hebben op succesvolle wijze een depop-repop gedaan met onze PIC-genetica.

Handboek beschikbaar
Onze tips en tricks rondom depop-repop hebben we verwerkt in een praktische handboek. Het bevat een tijdslijn voor depop-repop en een financiële haalbaarheidsanalyse. Tevens gaat het in op het behoud van de SPF-status voor de langere termijn.
Voor meer informatie: bel een van onze medewerkers of vraag naar ons handboek depop-repop.

 

Overige berichten

Prestaties in de praktijk als basis voor genetische vooruitgang

Fokkerij-organisatie PIC zet voor de fokwaardeschatting voor zowel beren- als zeugenlijnen in op gegevens van commerciële bedrijven. “Door data hieruit te combineren met data uit de kernfokkerij krijgen we een nauwkeurigere fokwaardeschatting en kunnen we betere selectiebeslissingen maken”, vertelt PIC-geneticus Saskia Bloemhof-Abma. “Zeker als het gaat om vitaliteit en robuustheid merken we de voordelen hiervan."  
Lees meer

Beter rendement door planmatige inzet gelten

Een goede geltenopfok is van groot belang voor de latere prestaties van de dieren. Gaat het mis in de opfokperiode, dan kan dit leiden tot vruchtbaarheidsproblemen op latere leeftijd. En is daarmee een onverwachtse kostenpost. Het is daarom van belang om een planmatige aanpak te hanteren om de gelten op het juiste moment te kunnen insemineren.
Lees meer

Stal krijgt tweede leven op SPF-fokbedrijf

Op de locatie van fokbedrijf Elite Varkens/PIC-NL in Diessen wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe zeugenstal. Op deze locatie brengt Elite voor PIC al jaren de fokgelten groot en  worden hier de “Cambourough next generation” zeugen geboren. Bijzonder is dat de stal gerecycled is; dus elders gedemonteerd en opnieuw gebouwd. De zonen van de directeuren van PIC-NL hebben de operatie geleid: Joep van der Meijden en Ruud Welvaarts.
Lees meer