Stijgende biggenprijs geeft ruimte voor depop-repop

Publicatiedatum: 19-12-2022

De huidige markt van stijgende biggenprijzen geeft vermeerderaars meer financiële armslag. Het maakt een verdere ontwikkeling van het bedrijf mogelijk bijvoorbeeld door de diergezondheid structureel te verhogen. Dit is hét moment om over depop-repop met SPF-dieren na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.

Belangrijke voordelen van depop-repop zijn naast de hogere gezondheidsstatus vooral:

  • Werkplezier, door minder enten en meer gezonde dieren
  • Financiële zekerheid door betere afzet; met name door de hogere kwaliteit van de biggen
  • Jongere zeugenstapel; hoger biggengewicht en een beter vleesvarken

Goede voorbereiding
Depop-repop vergt een goede voorbereiding en begeleiding om het tot een succes te maken. Denk aan een tijdsplanning, structurele aanpassingen op het bedrijf, herbevolking en aanpassingen in de bedrijfsvoering om ziekte-insleep te voorkomen.

Veel ervaring met depop-repop
Next Genetix – PIC-NL hebben de afgelopen jaren meerdere subfok- en vermeerderingsbedrijven bedrijven begeleid. De bedrijven hebben op succesvolle wijze een depop-repop gedaan met onze PIC-genetica.

Handboek beschikbaar
Onze tips en tricks rondom depop-repop hebben we verwerkt in een praktische handboek. Het bevat een tijdslijn voor depop-repop en een financiële haalbaarheidsanalyse. Tevens gaat het in op het behoud van de SPF-status voor de langere termijn.
Voor meer informatie: bel een van onze medewerkers of vraag naar ons handboek depop-repop.

 

Overige berichten

Overige berichten

Varkenshouder Mark Steentjes tevreden over depop-repop

‘Ik had het veel eerder moeten doen’ In december 2021 is Mark Steentjes uit het Gelderse Etten opgestart met een nieuwe zeugenstapel. De varkenshouder kijkt twee jaar later terug op een geslaagde operatie. “Ik had het alleen veel eerder moeten doen.”
Lees meer

Bio keten: Best Star Meat, kiest voor de PIC410 eindbeer

De biologische keten van Best Star Meat heeft gekozen voor de PIC410 als eindbeer.
Lees meer

Het bewezen voordeel van lagere zeugenuitval in de varkenshouderij

Innovatieve kerngetallen voor betere resultaten Binnen de varkenshouderij is een van de meest significante uitdagingen de beperking van zeugenuitval. Een lage zeugenuitval is niet alleen economisch voordelig voor varkenshouders, maar het draagt ook bij aan het welzijn van de dieren.
Lees meer