Stijgende biggenprijs geeft ruimte voor depop-repop

Publicatiedatum: 19-12-2022

De huidige markt van stijgende biggenprijzen geeft vermeerderaars meer financiële armslag. Het maakt een verdere ontwikkeling van het bedrijf mogelijk bijvoorbeeld door de diergezondheid structureel te verhogen. Dit is hét moment om over depop-repop met SPF-dieren na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.

Belangrijke voordelen van depop-repop zijn naast de hogere gezondheidsstatus vooral:

  • Werkplezier, door minder enten en meer gezonde dieren
  • Financiële zekerheid door betere afzet; met name door de hogere kwaliteit van de biggen
  • Jongere zeugenstapel; hoger biggengewicht en een beter vleesvarken

Goede voorbereiding
Depop-repop vergt een goede voorbereiding en begeleiding om het tot een succes te maken. Denk aan een tijdsplanning, structurele aanpassingen op het bedrijf, herbevolking en aanpassingen in de bedrijfsvoering om ziekte-insleep te voorkomen.

Veel ervaring met depop-repop
Next Genetix – PIC-NL hebben de afgelopen jaren meerdere subfok- en vermeerderingsbedrijven bedrijven begeleid. De bedrijven hebben op succesvolle wijze een depop-repop gedaan met onze PIC-genetica.

Handboek beschikbaar
Onze tips en tricks rondom depop-repop hebben we verwerkt in een praktische handboek. Het bevat een tijdslijn voor depop-repop en een financiële haalbaarheidsanalyse. Tevens gaat het in op het behoud van de SPF-status voor de langere termijn.
Voor meer informatie: bel een van onze medewerkers of vraag naar ons handboek depop-repop.

 

Overige berichten

Goed nieuws: meer gelten halen de derde cyclus!

PIC heeft een nieuw kenmerk opgenomen in de fokkerij: reproductiesucces. Dat leidt tot een maximaal aantal gelten dat de derde cyclus zonder vruchtbaarheidsproblemen behaalt. Zeugenhouders merken dat daardoor de vroege afvoer van zeugen daalt, minder opfokgelten nodig zijn en uiteindelijk resultaten verder verbeteren.
Lees meer

Ga voor het maximale rendement: kies voor Profit Max!

De afgelopen jaren is er een groeiende interesse naar hoogwaardige vleesvarkens, waarbij gezondheid ongetwijfeld het belangrijkste bestanddeel is. Afhankelijk van de marktvraag speelt genetica ook een cruciale rol, met goede mest- en slachteigenschappen en uniformiteit als essentiële factoren.
Lees meer

Stage bij Next Genetix - PIC-NL

Mijn naam is Simon Klein Gebbinck. Ik ben 23 jaar en woon in de Achterhoek in het kleine dorp Vragender. Momenteel zit ik in de afronding van mijn stage bij het team van Next Genetix en PIC-NL.  
Lees meer