'We hebben nooit discussie over gezondheid'

Publicatiedatum: 08-04-2022


Het subfokbedrijf van Frank, Bianca en zoon Tom van de Pavert was in 2011 één van de eerste subfokbedrijven in Nederland met de hoogste gezondheidsstatus. De varkenshouders zijn destijds gestart met een volledig ziektevrije varkensstapel en het lukt nog steeds om dat vast te houden. “Het kost discipline en inspanning, maar levert veel op”, vertelt Tom van de Pavert.

Al sinds 2011 is het weren van ziektekiemen speerpunt op het bedrijf van Van de Pavert. Toen besloten de varkenshouders het roer om te gooien en middels depop-repop te starten met een compleet nieuwe zeugenstapel vrij van nycoplasma, APP en PRRS. Optimale biosecurity moest de risico’s van insleep vervolgens minimaliseren; dit na zes weken leegstand en een grondige reiniging en ontsmetting van de stallen. “Destijds kwam er in Nederland steeds meer vraag naar de Deense genetica. Van fokkerij-organisatie Next Genetix kregen we toen de vraag of we voor hen zeugen wilden gaan fokken. “Ik had daar zelf veel vertrouwen in”, vertelt Frank. 

Lees hier het complete artikel over Subfokbedrijf Van de Pavert, gepubliceerd in Varkensbedrijf.

Overige berichten

Overige berichten

In memoriam Marcel Giesen

15 mei 1971 – 20 augustus 2022 In 1997 deed Marcel zijn entrée als fokkerijadviseur bij Reuling Intervar. Met al wat jaren ervaring in de varkenshouderij op zak wilde hij zijn horizon verbreden. Mede door zijn tomeloze inzet was hij al snel een graag geziene adviseur bij klanten en de periferie. Ambitieus als hij was vertrok hij in 2006 om zich elders verder te ontwikkelen.
Lees meer

Next Genetix - PIC-NL steunen de boeren

Het is hoog tijd voor gezond boerenverstand! Deze boodschap staat op de achterkant van onze vrachtwagens. Zo willen wij onze boeren een hart onder de riem te steken en heel Nederland oproepen het gezonde verstand te gebruiken.
Lees meer

Bouw subfokbedrijf Diessen vergevorderd

In Diessen bouwt PIC-NL het nieuwe subfokbedrijf Elite varkens. Het wordt een SPF-locatie voor de opfok van Camborough-gelten. De bouw bevindt zich in een vergevorderd stadium, waarbij de eerste zuivere Large White-dieren al in de naastgelegen, bestaande opfokstal liggen.
Lees meer