Diergezondheid

Steeds meer vermeerderaars willen gelten van bedrijven met een hoger gezondheidsniveau dan op hun bedrijf. De aanvoer van SPF-dieren leidt er toe dat de zeugen op het ontvangende bedrijf niet telkens tegen nieuwe besmettingen aanlopen. Wij hebben de ervaring dat met de aanvoer van SPF-gelten de diergezondheid stabieler blijft op het ontvangende bedrijf, mits de adaptatie klopt.

Overschakelen hogere gezondheid
Daarnaast merken wij dat geleidelijk meer zeugenhouders zich voorbereiden om over te schakelen naar hogere gezondheid. Er is een groeiende interesse in depop-repop. Varkenshouder kunnen zo in korte tijd grote stappen maken in diergezondheid.

Hoogste gezondheidsstatus
Wij werken uitsluitend met de hoogste gezondheidsstatus. Om dit te waar te maken, hebben we voor de subfok een duidelijk, uniform, centraal aangestuurd bloedmonitoringsysteem opgezet. Verder gelden strakke protocollen voor interne en externe biosecurity en wordt alle inkomende lucht gefilterd om ziekte-insleep te voorkomen. Ook maandelijkse klinische beoordeling door de bedrijfsdierenarts worden meegenomen voor borging van de hoogste gezondheidsstatus.

4x per jaar grote monitoring

Test Zeugen Speenbig Biggen 10 Opfok 16 Opfok dekrijp
Bloedjes 8 8 8 8 8
IDEXX PRRS X X X [PCR] X X [PCR]
IDEXX Mhyo X     X X
AlfaLisa PCV2 X X X X X
SeroA Flu X       X
APX IV APP X X X X X
Bio Check HPS         X
IDEXX Lawsonia X     X X
IDEXX Salmonella X   X   X
Test Aantal testen
IDEXX PRRS 40
IDEXX Mhyo 24
AlfaLisa PCV2 40
SeroA Flu 8
APX IV APP 40
Bio Check HPS 8
IDEXX Lawsonia 24
IDEXX Salmonella 24
Bakum PCR PRRS 16