Dataverzameling en analyse

De uitgebreide analyses die wij samen met AgriSyst aanbieden, maken direct duidelijk waar de belangrijkste verbeterpunten bij een bedrijf liggen. Op basis daarvan gaan wij graag samen met u aan de slag om zaken nog beter te doen. 

Presteren aantoonbaar beter

Uit onze data-analyse blijkt dat onze klanten aantoonbaar beter presteren. Dat bewijzen de resultaten van afgelopen jaar. Gemiddeld spenen we bijna 1,5 big per zeug meer. Dat meer levend geboren biggen niet tot een hogere biggenuitval in kraamhok leidt, bewijzen onze klanten eveneens

Resultaten 2017 Next Genetix versus Nederlands gemiddelde

Kengetallen Next Genetix Nederland
Gespeend per zeug per jaar 32,1 30,7
Levend geboren per worp 15,7 15,1
1e worps levend geboren 15 14,3
2e worps levend geboren 15,6 14,9
Oudere worps levend geboren 15,9 15,3
Percentage kleine tomen 9,3 10,6
Percentage doodgeboren 8,7 8,2
Gespeend per worp 13,5 12,9
Afbigpercentage 86,4 86,3
Uitvalpercentage biggen 13,9 14,2
Cyclusindex 2,38 2,37
Uitvalpercentage zeugen 6,8 6,7

AgriSyst/PigExpert Klantanalyse – circa 85.000 zeugen (Next Genetix) t.o.v. 650.000 zeugen (Nederlandse database). De informatie in deze tabel mag alleen gebruikt worden na schriftelijke toestemming van AgriSyst en er kunnen geen rechten aan worden verleend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@agrisyst.com.

 

Meer weten over dataverzameling en analyse?

Marcel Giesen

Voor vragen neem contact met mij op via onderstaande gegevens:

marcel@nextgenetix.nl+31 (0)6 23 63 82 69