Dataverzameling en analyse

De uitgebreide analyses die wij samen met AgriSyst aanbieden, maken direct duidelijk waar de belangrijkste verbeterpunten bij een bedrijf liggen. Op basis daarvan gaan wij graag samen met u aan de slag om zaken nog beter te doen. 

Presteren aantoonbaar beter
Uit onze data-analyse blijkt dat onze klanten aantoonbaar beter presteren. Dat bewijzen de resultaten van afgelopen jaar. Gemiddeld spenen we bijna 1,5 big per zeug meer. Dat meer levend geboren biggen niet tot een hogere biggenuitval in kraamhok leidt, bewijzen onze klanten eveneens

Resultaten 2019 Next Genetix (25% beste bedrijven)

Kengetallen

Next Genetix

Gespeend per zeug per jaar 35,0
Levend geboren per worp 16,7
1e worps levend geboren 16,2
2e worps levend geboren 16,7
Oudere worps levend geboren 16,8
Percentage doodgeboren 9,5
Gespeend per worp 14,6
Afbigpercentage 87,3
Uitvalpercentage biggen 12,5
Cyclusindex 2,4

De informatie in deze tabel mag alleen gebruikt worden na schriftelijke toestemming van AgriSyst en er kunnen geen rechten aan worden verleend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@agrisyst.com.