Selectie, quarantaine en adaptatie

Na de opfokfase gaan de gelten naar de zeugenstal. Hanteer hierbij het protocol voor selectie, quarantaine en adaptatie. Dit is nodig om een opfokzeug goed berig te krijgen en de bronst goed te kunnen waarnemen. De prestaties en de levensduur van zeugen zijn aanmerkelijk beter als de dieren rustig de kans krijgen te wennen aan de nieuwe omgeving. Gelten worden op ontwikkeling, beenwerk en spenen gecontroleerd voordat ze worden ingezet. Streefgewicht op 240 dagen is 150 -155 kg en 11 -13 mm spek.

Stress voorkomen
Gelten worden tijdens de opfok in groepen gehouden. Ze zijn niet gewend aan individuele boxen. In veel gevallen is ook het voersysteem in groepshuisvesting anders dan in de boxen. Deze veranderingen veroorzaken stress. Wanneer gelten in zo’n stresssituatie worden gedekt, leidt dit in veel gevallen tot lagere afbigpercentages, minder levend geboren biggen en een hoger percentage herinseminaties en verwerpers. Zorg er daarom voor dat de dieren tijdig aan het huisvestings- en voersysteem kunnen wennen.

Laten wennen
Wij adviseren gelten ruim (5-7 dagen) voor de eerste dekking in individuele boxen te plaatsen om aan hun nieuwe huisvesting te wennen. Ook is er dan voldoende tijd om een goed flushvoerprogramma te implementeren. Wanneer gelten voor de geplande inseminatie verplaatst worden naar een speciale inseminatieruimte met de juiste verlichting (dezelfde als voor de net gespeende zeugen), dan wordt de intensiteit en duur van de bronst vergroot, wat de resultaten verbetert.

 

Meer weten over onze selectie, quarantaine en adaptatie?

Otto Offenberg

Voor vragen neem contact met mij op via onderstaande gegevens:

otto.offenberg@nextgenetix.nl+31 (0)6 53 14 65 79