Monitoring en ketendierenarts

Om de hoge gezondheidsstatus van onze subfokkers vast te houden, werken we nauw samen met een ketendierenarts. Deze ketendierenarts houdt samen met de bedrijfsdierenarts en de subfokker de gezondheidsstatus van de dieren nauwlettend in de gaten. Ook de vaccinatieschema’s worden in overleg met de bedrijfsdierenarts en de ketendierenarts vastgesteld.

Early warning’- systeem
We beschikken over een adequaat ‘early warning’- systeem. Hierdoor kan de gezondheid van de uitgeleverde opfokdieren het beste worden gewaarborgd. Alle gegevens worden vastgelegd in een centrale gezondheidsdatabank.

Inzicht via bloedmonitoring
De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van bloedmonitoring behoorlijk uitgebreid. Ook wij maken wij hier uiteraard gebruik van. Bloedmonitoring geeft ons, maar ook onze klanten goed inzicht in de gezondheidsstatus van bedrijven en dieren. Ook helpt het om eventuele gezondheidsproblemen vroegtijdig te onderkennen en indien nodig direct maatregelen te nemen. Een goede gezondheid van fokmateriaal is immers een cruciale basis voor goede technische en economische resultaten.