Het bewezen voordeel van lagere zeugenuitval in de varkenshouderij

Publicatiedatum: 20-10-2023

Innovatieve kerngetallen voor betere resultaten

Binnen de varkenshouderij is een van de meest significante uitdagingen de beperking van zeugenuitval. Een lage zeugenuitval is niet alleen economisch voordelig voor varkenshouders, maar het draagt ook bij aan het welzijn van de dieren.

In een reeds eerder geplaatst artikel is al gesproken over de lage zeugenuitval van de Camborough Next Generation, tegenover het landelijk gemiddelde over de eerste 4 cycli. PIC loopt vooruit op het signaleren en benoemen van verbeterpunten in de fokkerij. Twee fokwaardes die uitvoerig getest zijn voor doorvoering, zijn de digitale beenwerkscore en het reproductie succes tot de derde cyclus. Dat houdt in hoe de vruchtbaarheid is van het varken tot het behalen van de derde cyclus.

De digitale beenwerkscore is als nieuwe fokwaarde toegevoegd omdat de genetische vooruitgang met het scoren van beenwerk afvlakte. Door de invoering van digitale beenwerkscores met het gebruik van algoritmes stijgt de trendlijn aanzienlijk. In de video is goed te zien waarop het algoritme let tijdens het scoringsmoment.

Het reproductie succes voor het behalen van de derde cyclus geeft weer hoe de vruchtbaarheid is tot het  inseminatiemoment van de derde cyclus. Vanuit PIC is aangetoond dat varkens met een betere vruchtbaarheid tot de derde cyclus in verdere cycli ook minder vruchtbaarheidsproblemen ervaren.

Deze twee nieuwe fokwaardes zijn een aanvulling op de robuustheidindex van de PIC-zeugen en PIC-beren. Robuustere varkens zijn gezonder, economisch voordeliger en bevorderen het werkgemak.

Heeft u vragen of behoefte aan extra uitleg: neem dan contact op met één van onze accountmanagers.

Overige berichten

Goed nieuws: meer gelten halen de derde cyclus!

PIC heeft een nieuw kenmerk opgenomen in de fokkerij: reproductiesucces. Dat leidt tot een maximaal aantal gelten dat de derde cyclus zonder vruchtbaarheidsproblemen behaalt. Zeugenhouders merken dat daardoor de vroege afvoer van zeugen daalt, minder opfokgelten nodig zijn en uiteindelijk resultaten verder verbeteren.
Lees meer

Ga voor het maximale rendement: kies voor Profit Max!

De afgelopen jaren is er een groeiende interesse naar hoogwaardige vleesvarkens, waarbij gezondheid ongetwijfeld het belangrijkste bestanddeel is. Afhankelijk van de marktvraag speelt genetica ook een cruciale rol, met goede mest- en slachteigenschappen en uniformiteit als essentiële factoren.
Lees meer

Stage bij Next Genetix - PIC-NL

Mijn naam is Simon Klein Gebbinck. Ik ben 23 jaar en woon in de Achterhoek in het kleine dorp Vragender. Momenteel zit ik in de afronding van mijn stage bij het team van Next Genetix en PIC-NL.  
Lees meer